Ромско-български речник
Ромски Ромска дума Български Българска дума

чшунгада съществително
плюнки съществително

(

(х)амя/(х)аме частица
ва частица
охо частица
да частица
(а)еим глагол
альом глагол
дойдох глагол
(а)еян глагол
алян глагол
дойде глагол
(а)еям глагол
алям глагол
дойдохме глагол

А

авзис наречие
авдиес наречие
днес наречие
авзисярла наречие
от днес наречие
авзисъски наречие
за днес наречие
агор съществително
край съществително
агоръ наречие
накрая наречие
англи наречие
англе наречие
напред наречие
англал наречие
англал наречие
отпред наречие
англа предлог
англал предлог
пред предлог
ама съюз
ама съюз
но/обаче съюз
аври наречие
аври наречие
вън наречие
аврял наречие
аврял наречие
отвън наречие
андръ наречие
андре наречие
вътре наречие
андрал наречие
андрал наречие
отвътре наречие
авер прилагателно
авер прилагателно
друг/друга прилагателно
авера прилагателно
авер прилагателно
други прилагателно
анду/анди предлог
андо/анди предлог
във предлог
амин местоимение
аме местоимение
ние местоимение
авава глагол
авав глагол
идвам глагол
ависа глагол
авес глагол
идваш глагол
авила глагол
авел глагол
идва глагол
анов съществително
алав съществително
име съществително
анова съществително
алава съществително
имена съществително
ахъява глагол
ахальовав глагол
разбирам глагол
ахъйса глагол
ахальовес глагол
разбираш глагол
ахъйла глагол
ахальовел глагол
разбира глагол
афертхи наречие
авретхе наречие
другаде наречие
антава глагол
анав глагол
донасям глагол
антъйса глагол
анес глагол
донасяш глагол
антъйла глагол
анел глагол
донася глагол
араду прилагателно
аравдо прилагателно
развален прилагателно
арази прилагателно
аравди прилагателно
развалена прилагателно
аради прилагателно
аравде прилагателно
развалени прилагателно
акана наречие
акана наречие
сега наречие
ахмаци/маламус прилагателно
глупав/глупава прилагателно
ахмаця/маламуя прилагателно
глупави прилагателно
акхор съществително
акхор съществително
орех съществително
акхора съществително
акхора съществително
орехи съществително
амброл съществително
амброл съществително
круша съществително
амброля съществително
амброля съществително
круши съществително
ангусту съществително
най съществително
пръст съществително
ангустя съществително
ная съществително
пръсти съществително
авзин съществително
авгин съществително
мед съществително
ангар съществително
ангар съществително
въглен съществително
ангара съществително
ангара съществително
въглища съществително
ангрусци съществително
ангрусти съществително
пръстен съществително
ангрусця съществително
ангрускя съществително
пръстени съществително
ару съществително
аро съществително
яйце съществително
аръ съществително
аре съществително
яйца съществително
амару местоимение
амаро местоимение
наш местоимение
амари местоимение
амари местоимение
наша местоимение
амаръ местоимение
амаре местоимение
наши местоимение
астарава глагол
долав глагол
хващам глагол
асава глагол
асав глагол
смея се глагол
асаса глагол
асас глагол
смееш се глагол
асала глагол
асал глагол
смее се глагол
асцял предлог
ашал предлог
заради/поради предлог
арман съществително
арман съществително
проклятие съществително
арманя съществително
арманя съществително
проклятия съществително
акушава (глагол само за действие, извършено от мъж) глагол
акушав глагол
псувам глагол
ару съществително
аро съществително
брашно съществително
ангъй съществително
ангали съществително
прегръдка съществително
ангъя съществително
ангаля съществително
прегръдки съществително
ахмизава глагол
бъркам глагол
ахмизиса глагол
бъркаш глагол
ахмизила глагол
бърка глагол
англуну прилагателно
англуно прилагателно
преден/предно прилагателно
англуи прилагателно
англуни прилагателно
предна прилагателно
англуни прилагателно
англуне прилагателно
предни прилагателно
ашамисти съществително
акшамисти съществително
следобед съществително
армя съществително
кисело зеле съществително
афертхал наречие
от другаде наречие
аки частица
аке частица
ето частица
али (туки) частица
але (туке) частица
ето (ти)/ на (ти) частица
астарзява глагол
закачам се глагол
астарзиса глагол
закачаш се глагол
астарзила глагол
закача се глагол
аразява глагол
аравгьовав глагол
развалям се глагол
аразиса глагол
аравгьовес глагол
разваляш се глагол
аразила глагол
аравгьовел глагол
разваля се глагол
алава глагол
залавав глагол
паля глагол
алъйса глагол
палиш глагол
алъйла глагол
пали глагол
андруну прилагателно
андруно прилагателно
вътрешен прилагателно
андруи прилагателно
андруни прилагателно
вътрешна прилагателно
андруни прилагателно
андруне прилагателно
вътрешни прилагателно
авруну прилагателно
авруно прилагателно
външен прилагателно
авруи прилагателно
авруни прилагателно
външна прилагателно
авруни прилагателно
авруне прилагателно
външни прилагателно
аннамази прилагателно
тхуле шерескоро прилагателно
твърдоглав прилагателно
аннамазя прилагателно
тхуле шерескере прилагателно
твърдоглави прилагателно
ачигьози прилагателно
оправен/оправна (буквално: с отворени очи) прилагателно
ачигьозя прилагателно
оправни прилагателно
адеци съществително
традиция/обичай съществително
адеця съществително
традиции/обичаи съществително
акъчику(ну) частица
аке тало/тано частица
ето го (когато посочения предмет или човек е в непосредствена близост) частица
акъчики частица
аке тали/тани частица
ето я (когато посочения предмет или човек е в непосредствена близост) частица
акъчикъ(нъ)
аке тале/тане
ето ги (когато посочения предмет или човек е в непосредствена близост)
аваса глагол
авас глагол
идваме глагол
авина глагол
авен глагол
идвате глагол
авина глагол
авен глагол
идват глагол
ахъяса глагол
ахальовас глагол
разбираме глагол
ахъйна глагол
ахальовен глагол
разбирате глагол
ахъйна глагол
ахальовен глагол
разбират глагол
антаса глагол
анас глагол
донасяме глагол
антъйна глагол
анен глагол
донасяте глагол
антъйна глагол
анен глагол
донасят глагол
астараса глагол
долас глагол
хващаме глагол
астарса глагол
долес глагол
хващаш глагол
астарна глагол
долен глагол
хващате глагол
астарла глагол
долел глагол
хваща глагол
астарна глагол
долен глагол
хващат глагол
акушаса глагол
акушас глагол
псуваме глагол
акушъса глагол
акушес глагол
псуваш глагол
акушъна глагол
акушен глагол
псувате глагол
акушъла глагол
акушел глагол
псуваш глагол
акушъна глагол
акушен глагол
псуват глагол
асаса глагол
асас глагол
смеем се глагол
асана глагол
асан глагол
смеете се глагол
асана глагол
асан глагол
смеят се глагол
ахмизаса глагол
бъркаме глагол
ахмизина глагол
бъркате глагол
ахмизина глагол
бъркат глагол
аразяса глагол
аравгьовас глагол
разваляме се глагол
аразина глагол
аравгьовен глагол
разваляте се глагол
аразина глагол
аравгьовен глагол
развалят се глагол
астарзяса глагол
закачаме се глагол
астарзина глагол
закачате се глагол
астарзина глагол
закачат се глагол
аласа глагол
палим глагол
алъйна глагол
палите глагол
алъйна глагол
палят глагол
амин местоимение
амен местоимение
ни/нас местоимение
ашарава глагол
боря се глагол
ашараса глагол
борим се глагол
ашарса глагол
бориш се глагол
ашарна глагол
борите се глагол
ашарла глагол
бори се глагол
ашарна глагол
борят се глагол
ачшава глагол
ачшовав глагол
ставам/оставам глагол
ачшаса глагол
ачшовас глагол
ставаме/оставаме глагол
ачшъса глагол
ачшовес глагол
ставаш/оставаш глагол
ачшъна глагол
ачшовен глагол
ставате/оставате глагол
ачшъла глагол
ачшовел глагол
става/остава глагол
ачшъна глагол
ачшовен глагол
стават/остават глагол
агорутну прилагателно
краен прилагателно
агорутъй прилагателно
крайна прилагателно
агорутни прилагателно
крайни прилагателно
али глагол
але глагол
дойдоха глагол
ахъйм глагол
ахалильом глагол
разбрах глагол
ахъям глагол
ахалилям глагол
разбрахме глагол
ахъян глагол
ахалилян глагол
разбра глагол
ахъйли глагол
ахалильен глагол
рабрахте глагол
ахъйли глагол
ахалиле глагол
разбраха глагол
антъим глагол
ангьом глагол
донесох глагол
антъян глагол
ангян глагол
донесе глагол
антади глагол
анде глагол
донесоха глагол
астарим глагол
долгьом глагол
хванах глагол
астарям глагол
долгям глагол
хванахме глагол
астарян глагол
долгян глагол
хвана глагол
астарди глагол
долгьен глагол
хванахте глагол
астарди глагол
долде глагол
хванаха глагол
ахмизим глагол
разбърках глагол
ахмизям глагол
разбъркахме глагол
ахмизян глагол
разбърка глагол
ахмиди глагол
разбъркахте глагол
ахмиди глагол
разбъркаха глагол
арасейм глагол
аравдильом глагол
развалих се глагол
арасеям глагол
арадвилям глагол
развалихме се глагол
арасеян глагол
аравдилян глагол
развали се глагол
арасейли глагол
аравдильен глагол
развалихте се глагол
арасейли глагол
аравдиле глагол
развалиха се глагол
астарсейм глагол
закачих се глагол
астарсеям глагол
закачихме се глагол
астарсеян глагол
закачи се глагол
астарсейли глагол
закачихте се глагол
астарсейли глагол
закачиха се глагол
алъим глагол
запалих глагол
алъян глагол
запали глагол
алади глагол
запалихте глагол
алъяс глагол
запали глагол
алади глагол
запалиха глагол
ачшиим глагол
ачшильом глагол
станах/останах глагол
ачшиям глагол
ачшилям глагол
станахме/останахме глагол
ачшиян глагол
ачшилян глагол
стана/остана глагол
ачшили глагол
ачшильен глагол
станахте/останахте глагол
ачшили глагол
ачшиле глагол
станаха/останаха глагол
али глагол
альен глагол
дойдохте глагол
акушим глагол
акушльом глагол
напсувах глагол
акушям глагол
акушлям глагол
напсувахме глагол
акушян глагол
акушлян глагол
напсува глагол
акушли глагол
акушльен глагол
напсувахте глагол
акушли глагол
акушле глагол
напсуваха глагол
асъйм глагол
асанильом глагол
смях се глагол
асъйли глагол
асанильен глагол
смяхте се глагол
асъйли глагол
асаниле глагол
смяха се глагол
ашарим глагол
борих се глагол
ашарям глагол
борихме се глагол
ашарян глагол
бори се глагол
ашарди глагол
борихте се глагол
ашарди глагол
бориха се глагол
антъям глагол
ангям глагол
донесохме глагол
антади глагол
ангьен глагол
донесохте глагол
арава глагол
аравав глагол
развалям глагол
араса глагол
аравас глагол
разваляме глагол
аръйса глагол
аравес глагол
разваляш глагол
аръйна глагол
аравен глагол
разваляте глагол
аръйла глагол
аравел глагол
разваля глагол
аръйна глагол
аравен глагол
развалят глагол
аръим глагол
аравгьом глагол
развалих глагол
аръян глагол
аравгян глагол
развали глагол
аради глагол
аравгьен глагол
развалихте глагол
аръяс глагол
аравгяс глагол
развали глагол
аради глагол
аравде глагол
развалиха глагол
алъям глагол
запалихме глагол
асъям глагол
асанилям глагол
смяхме се глагол
асъй глагол
асъйлу глагол
асанило глагол
асанили глагол
смя се глагол
антъяс глагол
ангяс глагол
донесе глагол
астаряс глагол
долгяс глагол
хвана глагол
асъян глагол
асанилян глагол
смя се глагол
ахмизяс глагол
разбърка глагол
арасейлу глагол
арасей глагол
аравдило глагол
аравдили глагол
развали се глагол
астарсейлу глагол
астарсей глагол
закачи се глагол
акушяс глагол
акушляс глагол
напсува глагол
ашаряс глагол
бори се глагол
ачшилу глагол
ачшии глагол
ачшило глагол
ачшили глагол
стана/остана глагол
аръям глагол
аравгям глагол
развалихме глагол
авря предлог
аврял предлог
извън предлог
андра предлог
андрал предлог
вътре във предлог
ашамиску наречие
следобед (през следобеда) наречие
алу глагол
(а)еи глагол
ало глагол
али глагол
дойде глагол
ахъйлу глагол
ахъй глагол
ахалило глагол
ахалили глагол
разбра глагол
аракхав глагол
алакхава глагол
намирам глагол
аракхас глагол
алакхаса глагол
намираме глагол
аракхес глагол
алакхиса глагол
намираш глагол
аракхен глагол
алакхина глагол
намирате глагол
аракхел глагол
алакхила глагол
намира глагол
аракхен глагол
алакхина глагол
намират глагол
аракхльом глагол
алакхим глагол
намерих глагол
аракхлям глагол
алакхям глагол
намерихме глагол
аракхлян глагол
алакхян глагол
намери глагол
аракхльен глагол
алакхли глагол
намерихте глагол
аракхляс глагол
алакхяс глагол
намери глагол
аракхле глагол
алакхли глагол
намериха глагол
ащи глагол
можизава глагол
мога глагол
ащи глагол
можизаса глагол
можем глагол
ащи глагол
можизиса глагол
можеш глагол
ащи глагол
можизина глагол
можете глагол
ащи глагол
можизила глагол
може глагол
ащи глагол
можизина глагол
могат глагол
ащине глагол
можизавас глагол
можах глагол
ащине глагол
можизасас глагол
можахме глагол
ащине глагол
можизисас глагол
можа глагол
ащине глагол
можизинас глагол
можахте глагол
ащине глагол
можизилас глагол
можа глагол
ащине глагол
можизинас глагол
можаха глагол
ахъри съществително
яхъри съществително
склад, барака, мазе, конюшна, обор съществително
ахъря съществително
яхъря съществително
складове, бараки, мазета, конюшни, обори съществително
акушиби съществително
псувня съществително
акушибя съществително
псувни съществително
акандав глагол
прислужвам глагол
амал съществително
приятел съществително
амала съществително
приятели съществително
амалин съществително
приятелка съществително
амалиня съществително
приятелки съществително
амалипе съществително
приятелство съществително
аменде местоимение
аминди местоимение
у нас местоимение
апрасав глагол
подигравам глагол
асавкярав глагол
разсмивам глагол
асайба съществително
смях съществително
астардо прилагателно
схванат прилагателно
астарди прилагателно
схваната прилагателно
астарде прилагателно
схванати прилагателно
ачшавав глагол
мукава глагол
оставям глагол
авревар
друг път
андер съществително
вътрешност на хляб съществително
аменца(р) местоимение
аминца местоимение
с нас местоимение
аменге местоимение
аминги местоимение
за нас/на нас местоимение
амендар местоимение
аминдар местоимение
от нас местоимение
аракхло прилагателно
немерен/намерено прилагателно
аракхли прилагателно
намерена прилагателно
аракхле прилагателно
намерени прилагателно
аме синям глагол
амин сиямъс глагол
ние сме глагол
аме синямас/улям глагол
амин сиямас глагол
ние бяхме глагол
ангярав ман глагол
правя се на важен глагол
астаргьовав глагол
схващам се глагол
армандуно прилагателно
проклет/проклято прилагателно
армандуни прилагателно
проклята прилагателно
армандуне прилагателно
проклети прилагателно
аракхльовав глагол
намирам се глагол
аракхльовас глагол
намираме се глагол
аракхльовес глагол
намираш се глагол
аракхльовен глагол
намирате се глагол
аракхльовел глагол
намира се глагол
аракхльовен глагол
намират се глагол
аракхлильом глагол
намерих се глагол
аракхлилям глагол
намерихме се глагол
аракхлилян глагол
намери се глагол
аракхлильен глагол
намерихте се глагол
аракхлило глагол
аракхлили глагол
намери се глагол
аракхлиле глагол
намериха се глагол
акандас глагол
прислужваме глагол
акандес глагол
прислужваш глагол
аканден глагол
прислужвате глагол
акандел глагол
прислужва глагол
аканден глагол
прислужват глагол
акандильом глагол
прислужвах глагол
акандилям глагол
прислужвахме глагол
акандилян глагол
прислужва глагол
акандильен глагол
прислужвахте глагол
акандило глагол
акандили глагол
прислужва глагол
акандиле глагол
прислужваха глагол
асавкярас глагол
разсмиваме глагол
асавкярес глагол
разсмиваш глагол
асавкярен глагол
разсмивате глагол
асавкярел глагол
разсмива глагол
асавкярен глагол
разсмиват глагол
асавкяргьом глагол
разсмях глагол
асавкяргям глагол
разсмяхме глагол
асавкяргян глагол
разсмя глагол
асавкяргьен глагол
разсмяхте глагол
асавкяргяс глагол
разсмя глагол
асавкярде глагол
разсмяха глагол
ачшавас глагол
мукаса глагол
оставяме глагол
ачшавес глагол
мукиса глагол
оставяш глагол
ачшавен глагол
мукина глагол
оставяте глагол
ачшавел глагол
мукила глагол
оставя глагол
ачшавен глагол
мукина глагол
оставят глагол
ачшавгьом глагол
муким глагол
оставих глагол
ачшавгям глагол
мукям глагол
оставихме глагол
ачшавгян глагол
мукян глагол
остави глагол
ачшавгьен глагол
мукли глагол
оставихте глагол
ачшавгяс глагол
мукяс глагол
остави глагол
ачшавде глагол
мукли глагол
оставиха глагол
астаргьовас глагол
схващаме се глагол
астаргьовес глагол
схващаш се глагол
астаргьовен глагол
схващате се глагол
астаргьовел глагол
схваща се глагол
астаргьовен глагол
схващат се глагол
астардильом глагол
схванах се глагол
астардилям глагол
схванахме се глагол
астардилян глагол
схвана се глагол
астардильен глагол
схванахте се глагол
астардило глагол
астардили глагол
схвана се глагол
астардиле глагол
схванаха се глагол
апрасас глагол
подиграваме глагол
апрасас глагол
подиграваш глагол
апрасан глагол
подигравате глагол
апрасал глагол
подиграва глагол
апрасан глагол
подиграват глагол
апрасанильом глагол
подигравах глагол
апрасанилям глагол
подигравахме глагол
апрасанилян глагол
подиграва глагол
апрасанильен глагол
подигравахте глагол
апрасанило глагол
апрасанили глагол
подиграва глагол
апрасаниле глагол
подиграваха глагол

Б

биш числително
биш числително
двайсет числително
бреш съществително
бреш съществително
година съществително
бреша съществително
бреша съществително
години съществително
бикинава глагол
бикинав глагол
продавам глагол
бикинса глагол
продаваш глагол
бикинла глагол
продава глагол
бипаренгу прилагателно
бипаренгоро прилагателно
безплатно-безплатен прилагателно
бипаренги прилагателно
бипаренгери прилагателно
безплатна прилагателно
бипаренгъ прилагателно
бипаренгере прилагателно
безплатни прилагателно
бару прилагателно
баро прилагателно
голям прилагателно
бари прилагателно
бари прилагателно
голяма прилагателно
баръ прилагателно
баре прилагателно
големи прилагателно
бут наречие
бут наречие
много наречие
бенду прилагателно
роден прилагателно
бензи прилагателно
родена прилагателно
бенди прилагателно
родени прилагателно
бешава глагол
бешав глагол
седя глагол
бешъса глагол
бешес глагол
седиш глагол
бешъла глагол
бешел глагол
седи глагол
буци съществително
бути съществително
работа съществително
буця съществително
букя съществително
работи/неща съществително
бакру съществително
бакро съществително
овца съществително
бакръ съществително
бакре съществително
овце съществително
бичшалава глагол
бичшалав глагол
изпращам глагол
бичшалса глагол
бичшалес глагол
изпращаш глагол
бичшалла глагол
бичшалел глагол
изпраща глагол
бокхъйпи съществително
бокх съществително
глад съществително
борори съществително
бори съществително
булка/снаха съществително
бороря съществително
боря съществително
булки/снахи съществително
бришинд съществително
бришим съществително
дъжд съществително
бришинда съществително
бришимда съществително
дъждове съществително
барява глагол
барьовав глагол
раста глагол
бариса глагол
барьовес глагол
растеш глагол
барила глагол
барьовел глагол
расте глагол
бужанду прилагателно
пхирно прилагателно
хитър/хитро прилагателно
бужанзи прилагателно
пхирни прилагателно
хитра прилагателно
бужанди прилагателно
пхирне прилагателно
хитри прилагателно
барвалу прилагателно
барвало прилагателно
богат прилагателно
барвъй прилагателно
барвали прилагателно
богата прилагателно
барвали прилагателно
барвале прилагателно
богати прилагателно
барвалис наречие
барвалесте наречие
богато (пример: благославя богато: благословизила барвалис) наречие
барикану прилагателно
барикано прилагателно
горделив прилагателно
барикъй прилагателно
барикани прилагателно
горделива прилагателно
барикани прилагателно
барикане прилагателно
горделиви прилагателно
бухлу прилагателно
бухло прилагателно
широк прилагателно
бухъй прилагателно
бухли прилагателно
широка прилагателно
бухли прилагателно
бухле прилагателно
широки прилагателно
бангу прилагателно
банго прилагателно
крив/куц прилагателно
банзи прилагателно
банги прилагателно
крива/куца прилагателно
банги прилагателно
банге прилагателно
криви/куци прилагателно
буцерду прилагателно
букярно прилагателно
работлив прилагателно
буцерзи прилагателно
букярни прилагателно
работлива прилагателно
буцерди прилагателно
букярне прилагателно
работливи прилагателно
бул съществително
бул съществително
дупе съществително
буя съществително
буля съществително
дупета съществително
башну съществително
башно съществително
петел съществително
башни съществително
башне съществително
петли съществително
бал съществително
бал съществително
косъм съществително
бала съществително
бала съществително
коса съществително
бузи съществително
бузни съществително
коза съществително
бузя съществително
бузня съществително
кози съществително
басамаци съществително
стъпало съществително
басамаця съществително
стълби съществително
балвал съществително
балвал съществително
вятър съществително
балвала съществително
ветрове съществително
бокхалу прилагателно
бокхало прилагателно
гладен прилагателно
бокхъй прилагателно
бокхали прилагателно
гладна прилагателно
бокхали прилагателно
бокхале прилагателно
гладни прилагателно
бияв съществително
бияв съществително
сватба съществително
биява съществително
биява съществително
сватби съществително
байчшу съществително
баличшо съществително
прасе съществително
байчшъ съществително
баличше съществително
прасета съществително
баба съществително
мама съществително
баба съществително
бабис съществително
мамес съществително
баби съществително
биби съществително
тета съществително
леля съществително