аз бях глагол мин.свърш.вр. 1.л. ед.ч.

сегашно време
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
минало свършено време (аорист)

ме синьомас/ульом глагол мин.свърш.вр. 1.л. ед.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)

ме симас глагол мин.свърш.вр. 1.л. ед.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
ода сияс

женски род
одя сияс