смяха се глагол мин.свърш.вр. 3.л. мн.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)

асаниле глагол мин.свърш.вр. 3.л. мн.ч.

сегашно време
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
асанило

женски род
асанили

асъйли глагол мин.свърш.вр. 3.л. мн.ч.

сегашно време
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
асъйлу

женски род
асъй