разбрахме глагол мин.свърш.вр. 1.л. мн.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)

ахалилям глагол мин.свърш.вр. 1.л. мн.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
ахалило

женски род
ахалили

ахъям глагол мин.свърш.вр. 1.л. мн.ч.

сегашно време
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
ахъйлу

женски род
ахъй