взет/взето прилагателно

Дума | Диалект
линдо прилагателно
Използва се и лендо.
София
лизими прилагателно Сливен