аз съм глагол сег.вр. 1.л. ед.ч.

сегашно време
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
минало свършено време (аорист)

ме синьом глагол сег.вр. 1.л. ед.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)

ме сим глагол сег.вр. 1.л. ед.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
ода сияс

женски род
одя сияс