взети прилагателно

Дума | Диалект
линде прилагателно
Използва се и ленде.
София
лизимя прилагателно Сливен