брадичка съществително ж.р. ед.ч.


(може да означава и брада във форма на катинар)