бива/да бъде глагол сег.вр. 3.л. ед.ч.

минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице

овила/тъ овил глагол сег.вр. 3.л. ед.ч.

минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род


женски род