във предлог

Дума | Диалект
андо/анди предлог
Андо е за предмет от мъжки род или множествено число. Анди е за предмет от женски род.
София
анду/анди предлог
Анду е за предмет от мъжки род или множествено число. Анди е за предмет от женски род.
Сливен