бавна/шматка/флегматична прилагателно

Дума | Диалект