бърбори/дърдори глагол мин.свърш.вр. 3.л. ед.ч.

дреберизяс глагол мин.свърш.вр. 3.л. ед.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
дреберизяс

женски род