бавен/шматка/флегматичен прилагателно

Дума | Диалект