Характеристики на :

  • Към всяка дума има иконки, показващи граматическите свойства на думите. Те включват иконки, показващи каква част на речта е въпросната дума (съществително, прилагателно, глагол, местоимение, числително, наречие, предлог, съюз, частица, междуметие) и иконки показващи рода (м.р, ж.р.) и числото (ед.ч., мн.ч.) на думата.
  • посочва пълното спрежение на глаголите в Сегашно време и в Минало свършено време (Аорист). За да прегледаш таблицата със спрежението, щръкни върху глагола и съответната страница ще се отвори.
  • Всяко съществително име е посочено в единствено и в множествено число.
  • Всяко прилагателно име е посочено в мъжки и женски род, както и в множествено число.
  • отбелязва ударението към всяка ромска дума, като буквата носеща ударението е написана с червен цвят. По този начин, онези, които учат ромски език, могат да научат правилното произношение на думите.
  • Определени ромски думи съдържат съгласна буква последвана от буквата "х" (пример: пхрал, пхен, дикхава). В този случай, буквата "х" не се произнася като буквално "х", а по-скоро символизира придиханието при изговарянето на думата. Този знак, въпреки че за някои хора е объркващ, е необходим поради две причини: 1) да разбират правилното произношение, онези, който учат ромски език и 2) да се различават подобни думи, при които единствената разлика е придиханието при изговарянето (пример: перава (падам) и пхерава (пълня)).
  • Само потребителите с регистрация на администратор могат да въвеждат нови думи или да редактират съществуващите.