буля (братова жена спрямо мъж) съществително ж.р. ед.ч.

Дума | Диалект