развалихме се глагол мин.свърш.вр. 1.л. мн.ч.

минало свършено време (аорист)

арадвилям глагол мин.свърш.вр. 1.л. мн.ч.

минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
аравдило

женски род
аравдили

арасеям глагол мин.свърш.вр. 1.л. мн.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
арасейлу

женски род
арасей