донесоха глагол мин.свърш.вр. 3.л. мн.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)

анде глагол мин.свърш.вр. 3.л. мн.ч.

сегашно време
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
ангяс

женски род

антади глагол мин.свърш.вр. 3.л. мн.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
антъяс

женски род