ето я (когато посочения предмет или човек е в непосредствена близост) частица

Дума | Диалект