стават/остават глагол сег.вр. 3.л. мн.ч.

ачшовен глагол сег.вр. 3.л. мн.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
ачшило

женски род
ачшили

ачшъна глагол сег.вр. 3.л. мн.ч.

сегашно време
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
ачшилу

женски род
ачшии