закачаш се глагол сег.вр. 2.л. ед.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)

астарзиса глагол сег.вр. 2.л. ед.ч.

сегашно време
минало свършено време (аорист)
ед.ч. мн.ч.
1-во лице
2-ро лице
3-то лице
мъжки род
астарсейлу

женски род
астарсей