традиция/обичай съществително м.р.

Дума | Диалект